دسته‌ها
استاندارد برق قدرت

استاندارد IEC 62271-100

IEC 62271-100
High-voltage switchgear and controlgear – Part 100
High-voltage alternating-current circuit-breakers
Edition 1.1 2003-05

این بخش از استاندارد IEC 62271 به تعاریف و مسایل مربوط به کلید (Circuit Breaker) در سطح High Voltage میپردازد. به نوعی، کلیدهایی که در ولتاژهای AC و بالاتر از 1000 ولت کار میکنند.

دسته‌ها
استاندارد برق قدرت

استاندارد IEC 60947-2

Low-voltage switchgear and controlgear
Part 2: Circuit-breakers
Edition 5.0 2016-06

این بخش از استاندارد IEC 60947 به تعاریف و مسایل مربوط به کلید (Circuit Breaker) در سطح Low Voltage میپردازد. به عبارت دیگر، کلیدهایی که در ولتاژهای AC و پایین تر از 1000 ولت و یا ولتاژهای DC و پایین تر از 1500 ولت کار میکنند.

دسته‌ها
استاندارد برق قدرت

استاندارد IEC 60947-1

Low-voltage switchgear and controlgear
Part 1: General rules
Edition 5.2 2014-09

در این پست قرار هست تا در مورد استاندارد IEC 60947-1 (به همراه اصلاحات) بصورت خلاصه صحبت بکنم.

دسته‌ها
استاندارد برق قدرت

استاندارد IEC 62271-200

این استاندارد برای تابلوهای MV استفاده میشود.

High-voltage switchgear and controlgear – Part 200:
AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV.