دسته‌ها
برق قدرت تابلو برق

تابلو برق متال کلوز و متال کلد

Metal Enclosed Switchgear: تابلو متال اینکلوز، تابلو متال کلوز
Metal Clad Switchgear: تابلو متال کلد

این ها دو نوع از انواع تابلو برق میباشند. و بصورت دقیق تر، تابلو متال کلد زیر مجموعه یا یک تابلو خاص خانواده متال اینکلوز میباشد.

دسته‌ها
استاندارد برق قدرت

استاندارد IEC 60947-1

Low-voltage switchgear and controlgear
Part 1: General rules
Edition 5.2 2014-09

در این پست قرار هست تا در مورد استاندارد IEC 60947-1 (به همراه اصلاحات) بصورت خلاصه صحبت بکنم.

دسته‌ها
استاندارد برق قدرت

استاندارد IEC 62271-200

این استاندارد برای تابلوهای MV استفاده میشود.

High-voltage switchgear and controlgear – Part 200:
AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV.