دسته‌ها
برق قدرت پخش بار

ضریب پراکندگی یا Diversity Factor چیست؟

در مهندسی برق قدرت و در مباحث توزیع برق ضریبی به نام “ضریب پراکندگی” وجود دارد که بصورت زیر تعریف میشود: